PERSBERICHT  Roermond, 18 juli 2017

Limburgse wensambulances bundelen krachten

Wensambulance Limburg, Uw wens in Beweging, vervult vanaf 1 juli 2017 de laatste hartewensen van terminaal en langdurig zieken. Wens in Beweging en Wensambulance Limburg fuseren. Zij gaan samen verder in één krachtige stichting. Daardoor kunnen zij nóg meer wensritten realiseren. 

Om de kracht van beide stichtingen te vergroten en nóg meer wensen in vervulling te laten gaan, is er besloten om de krachten te bundelen. De nieuwe organisatie vervult voor heel Limburg vanuit een drietal locaties, Venlo, Roermond en Geleen, wensen van erns