PERSBERICHT  Roermond, 18 juli 2017

Limburgse wensambulances bundelen krachten

Wensambulance Limburg, Uw wens in Beweging, vervult vanaf 1 juli 2017 de laatste hartewensen van terminaal en langdurig zieken. Wens in Beweging en Wensambulance Limburg fuseren. Zij gaan samen verder in één krachtige stichting. Daardoor kunnen zij nóg meer wensritten realiseren. 

Om de kracht van beide stichtingen te vergroten en nóg meer wensen in vervulling te laten gaan, is er besloten om de krachten te bundelen. De nieuwe organisatie vervult voor heel Limburg vanuit een drietal locaties, Venlo, Roermond en Geleen, wensen van ernstig zieke mensen. De organisatie verwacht jaarlijks vele wensritten te kunnen vervullen. Met behulp van ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs, brandweerlieden, politiefunctionarissen en andere, voornamelijk zorgprofessionals, die in hun vrije tijd belangeloos meewerken, zorgt zij ervoor dat ernstig zieken hun zorgen even kunnen vergeten. Dit geldt zeker ook voor kinderen, waarvoor een speciale ambulance is ingericht.

Wens in Beweging

Wens in Beweging zet zich sinds 2013 in heel Limburg in voor mensen en kinderen die terminaal of langdurig ziek zijn en nog een laatste wens hebben. Met twee ambulances en 120 vrijwilligers vervult Wens in Beweging jaarlijks meer dan 100 wensritten. De stichting rekent op de steun van ambassadeurs André Rieu en Toos Toverhoed (mascotte Toverland).

Wensambulance Limburg

Hugo en Monique Breugelmans richtten in augustus 2012 de Stichting Wensambulance Limburg op. Met behulp van twee zorgambulances vervullen ze samen met 60 vrijwilligers zo’n 80 wensritten per jaar. Sef Thissen is sinds jaar en dag trotse ambassadeur van de stichting en zal dat ook blijven.

Kom ook in actie!

Dien een wens in voor een terminaal of langdurig zieke, sluit u aan als vrijwilliger of doneer. Help wensen in vervulling te laten gaan.

Het bestuur van de stichting zal bestaan uit:
Huub Gubbels, voorzitter
Herman Scheerder, secretaris
Peter Lommen, penningmeester
Petra Dassen-Housen, Peter Bouwels en Thomas Gelissen, leden

-------------------------------------------------------------------------

Even op bezoek bij een familielid, je pasgeboren kleinkind bewonderen of op zaterdagavond naar het concert van je favoriete band of zanger. Momenten om van te genieten en die voor velen vanzelfsprekend lijken. Maar stel dat je ernstig ziek bent en deze momenten niet meer mogelijk lijken te zijn. Dan staat stichting Wens in Beweging voor je klaar. Lees verder. 

wensformulier

Wensenformulier

Als je een wens hebt, vul dan het wensenformulier in en omschrijf de wens zo duidelijk mogelijk.

Lees meer

Laatste tweets

Gulle donaties, mooi weer en aardige mensen. Alle benodigde ingrediënten voor het slagen van onze promotiedag in Bu… https://t.co/0xGZyiU9Di

Afscheid nemen van de zee, nog een keer samen graven in het zand, het maken van mooie laatste herinneringen....… https://t.co/59Rx2HkHXU

Overige informatie

Wens in beweging

Stichting Wens in Beweging vervult wensritten voor mensen die ernstig ziek en bedlegerig zijn of terminale wensvragers waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn. 

 

Rekeningnummers

·         NL58 INGB 0006 1979 55

·         NL25 RABO 0187 4618 05

 

Toos Toverhoed Toverland